Consultanță accesare fonduri nerambursabile

 

fonduri nerambursabile

  • Identificare oportunități in funcție de nevoile clienților;
  • Întocmire documentație cerere finanțare (eligibilitate, proiect tehnic – in funcție de domeniu, acesta se va realiza împreuna cu echipa tehnica a clientului sau cu resurse externe, oferta financiara, alte anexe: analize cost-beneficiu, studii de fezabilitate, studii de piața, etc.);
  • Asistenta pe întreaga durata a procesului de accesare si evaluare a fondurilor, pana in momentul semnării contractului de finanțare
  • Asistenta in perioada de implementare si post-implementare.

Autentificare